Misbruik van de term mindfulness

Als gecertificeerd MBSR-trainer is het mijn missie om anderen te leren hoe ze mindfulness kunnen inzetten, zodat ze hun levenskwaliteit kunnen verhogen, meer rust in het hoofd krijgen, een betere levenskwaliteit… De voordelen zijn talrijk!

Maar wat ik betreur is het feit dat de term mindfulness te pas en te onpas gecommercialiseerd wordt én zelfs misbruikt door mensen, organisaties, meditatiescholen… die:

  • niet de nodige psychologische en therapeutische opleiding hebben genoten,
  • noch de nodige opleiding tot Mindfulness-Based Stressreductietrainer of Mindfulness-Based cognitieve therapeut, onderwezen door internationaal erkende trainers,
  • noch up-to-date wetenschappelijke kennis hebben om personen op een goede en adequate manier te helpen in hun meditatie- en yogabeoefening,
  • noch gecertificeerd zijn om personen hierin te kunnen en mogen begeleiden.

Volgens mij is dit een groot probleem. In deze rubriek licht ik even toe wat er precies misgaat en hoe je dit kan omzeilen.

meditatie oefeningen

Wat is het probleem en wat kan je doen om dit te omzeilen?

Veel mensen worden via o.a. het internet – denk aan YouTube, Instagram en Facebook, maar ook in de boekhandel aangetrokken en getriggerd door meditaties en andere oefeningen die gemaakt zijn door personen of organisaties met onvoldoende kennis en ervaring.

Hoewel sommige materialen uiteraard kwaliteitsvol zijn en je welzijn bevorderen, is dat zeker niet het geval voor alles wat offline en online aangeboden wordt onder de noemer mindfulness. Want misbruik, onkunde en gebrek aan psychologische en therapeutische achtergrond komen jammer genoeg heel vaak voor.

Bovendien kan het zelfs voorkomen dat de foute oefeningen raadplegen en er consistent mee aan de slag gaan, negatieve gevolgen heeft. Zo kan het gebeuren dat mensen zonder het zelf te weten veel schade aanrichten aan zichzelf en bv. mentaal (nog meer) achteruitgaan.

Enkele voorbeelden:

Een jonge vrouw van 22 jaar vertelde in een kennismakingsmoment dat ze al gehoord had van mindfulness. Ze had geprobeerd met oefeningen die gratis aangeboden worden op het internet. Ze had enorm veel last gehad van angstgedachten. Het had haar een slechte ervaring gegeven. Ze kreeg het idee dat er iets goed fout zat met haar. Ze voelde zich machteloos en radeloos.

Een man van 45 jaar had zin om een stilteretraite te volgen in een boeddhistisch centrum. Hij kende een boeddhistische leraar. Na de driedaagse vertelde hij dat hij zich mentaal niet goed voelde. Hij besefte dat de driedaagse niet zo goed geweest was. Er was niemand die hem hielp op het moment zelf en ook niet achteraf. Hij bleef verweest achter.

Op een bewuste manier omgaan met wat in de categorie mindfulness te vinden is, vraagt dus de nodige voorzichtigheid. Hiermee bedoel ik dat je moet uitkijken naar oefeningen die gemaakt zijn door personen met een degelijke opleiding en ervaring (zoals hierboven beschreven) en dat je andere meditaties, trainingen, oefeningen… best uit de weg gaat. 

Maar ook de begeleiding moet op een juiste manier gebeuren. Heel vaak komt het immers voor dat je hulp en ondersteuning nodig hebt om te kunnen begrijpen wat meditaties en mindfulness aan reacties oproepen in jou. In deze uitzonderlijke stressvolle tijden des te meer! Daarom raad ik je aan je enkel en alleen te laten begeleiden door opgeleide en ervaren mindfulnesstrainers.

Kies bij voorkeur voor iemand die geregistreerd staat als psycholoog en die ook een psychotherapeutische opleiding gevolgd heeft en een opleiding bij een erkend internationaal MBSR/MBCT centrum. In deze tijden is het een noodzaak om te werken met een erkende psycholoog die het meest recente wetenschappelijk volgt en gesuperviseerd wordt door een erkende supervisor. Op deze pagina kunt u zien of uw psycholoog geregistreerd staat in Belgium: https://www.compsy.be 

Mijn eigen ervaringen

Ook ikzelf ben lang geleden niet goed geholpen door zogenaamde experts die veel beloofd hadden, maar de juiste opleidingen en ervaring misten om mensen op een juiste manier te helpen.

Ik had toen het gevoel dat ik omringd werd door een soort van spreekwoordelijke mist van mensen die ik moeilijk kon vertrouwen. In de beginjaren dat mindfulness bekendheid verwierf in het Westen was het immers niet gemakkelijk om in deze sector mensen met het hart op de juiste plaats te vinden.

Begin de jaren 2000 ben ik uiteindelijk echter goed terechtgekomen in het Center for Mindfulness (Worchester, Verenigde Staten). Dit centrum werd opgericht door Jon Kabat-Zinn.

De degelijke psychologische en wetenschappelijke opleiding en de respectvolle omgang spraken me onmiddellijk aan. Ik rondde de opleiding af en behaalde mijn certificaat als Mindfulness-Based Stressreductietrainer. Sindsdien geef ik MBSR-trainingen, nu al zo’n 20 jaar lang.

Ik volg bovendien het wetenschappelijk onderzoek op de voet en handel daarnaar, ook in tijden van covid.

~ Marisa Hoslet

Vragen?

Als je hierover vragen hebt of begeleiding nodig hebt, kan je mij contacteren.

Benieuwd naar het aanbod van het centrum? We organiseren groepstrainingen en activiteiten voor verschillende doelgroepen.

mindful mediteren